• Rack Clad Warehouse

  Put an end to the loss of place with shelf systems!

 • Selective Rack System

  Right Address of Global Storage Solution!

 • Mezzanine Rack System

  Creating walking aisles between racks on needed height allows to use maximum space in height and enlarge storing capacity.

 • Back to Back Rack System

  Pallet Racking System is the most common, economic and easy to use system among all storage systems.

 • Rack Clad Buildings

  Practical solutions for warehouse!

 • Sandwiches Panel Warehouse

  Self Supported System is consists of Racks, making the whole building.

 • Pallet Radio Shuttle

  Save time and space with the shuttle rack systems!

 • Automated Storage and Retrieval System

  System mostly works full automatic and unmanned, and controlled by WMS program.

 • Temesist Rack Systems

  Temesist Rack & Storage Systems

Self Supported System

Конзолна стелажна система

Конзолна стелажна система е най-доброто решение за съхраняване на дълги материали, като профили, тръби, пластмасови тръби, шперплат и дървени материали.
Конзолната система се състои от колони с вертикални и хоризонтални ферми, подходящи за параметрите на всеки продукт, като се вземат предвид общата дължина и тегло на продукта.

чети повече
Radio Pallet Shuttle

Стелажи за палети

Pallet Racking System е перфектното решение за всеки склад съхраняващ палетно складирани стоки-различни по обем и вид. Всеки палет е лестно достъпен без да се преместват другите палети.
Възможно е неограничено разнообразие от конфигурации за съхранение на стоката, отговарящо на Вашите специфични изисквания.

чети повече
Selective Pallet Racking

Стелажна Система

Drive-стелажна система е най-доброто решение за малки складове и хладилни камери.
Тя позволява оптимално използване на наличното пространство и обем за съхранение, като изисква минимален брой работни коридори за нейното обслужване.

чети повече

Самоносеща Стелажна Система

Self Supported Rack Systems

Тази система представлява самоносеща складова система, която сама изгражда склада с прибавянето на покрив и стени.
Най-голямото и предимство, е че не се изисква предварително построена сграда.
Което намалява разходите за изграждане на склада с 18%-27% и спестяват време за въвеждане в експлоатация.
При тази система стелажната конструкция, носи собственото си тегло и това на складираните товари.
Самоизграждащите се складове могат да бъдат използвани както за складиране на стоки при нормална температура, така и при ниски температурни условия. При изготвянето на изчисленията в проекта за Самоносеща Стелажна Система ще бъдат взети под внимание сеизмичните фактори и природните влияния в региона