Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)Russian (CIS)French (Fr)Italian - ItalyBulgarian (Български)Deutsch


Rampa Tasarımı

Depolarda araç rampasının amaca uygun tasarımı operasyon sürecini hızlandırmakta, maliyetleri azaltmakta, emniyet ve güvenliği arttırmaktadır. Genel olarak bir rampa tasarımı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler,
 • Deponun coğrafi konumunun ve rampaların yerleşim yerinin, depoya girişi çıkış yapacak araçların ana güzergâhtan ayrıldıktan sonra tesise en kısa zamanda ulaşabilmelerini ve emniyetle manevra yaparak yanaşabilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.
 • Rampa ölçüleri depoyu kullanan araç tiplerine; çekici, kamyon, kamyonet vb. göre etkin hizmet verilebilecek şekilde tasarlanmaktadır.
 • Rampa gerisindeki hazırlanma alanı planlanarak, rampadan depo veya dağıtım merkezi içine etkin ürün akışı sağlanmaktadır.

Coğrafi Konum ve Rampa Tasarımı

Lojistik konusunda uzmanların ilk hedefi depo giriş-çıkış trafiğini düzenlemek ve park sahasında ve/veya rampalarda yığılmaların önüne geçmektir. Araçların genel trafiği yavaşlatmadan veya durdurmadan anayoldan emniyetle ayrılarak, kaza riski oluşturmadan tali yola veya depo alanına girmeleri sağlanmaktadır.
Yerleşim yerinde tesis planlaması yapılırken ilk olarak deponun nerede konumlandırılacağı, içerideki iş akışının hangi yönde olarak planlanacağı ve rampaların binanın neresinde yer alacağı belirlenmektedir.
Depo bina tercihi ve rampa konumlandırılması yapılmadan önce aşağıdaki soruların cevaplarının bulunması gerekmektedir.
 • "Ürüne nerede ihtiyaç var?" "Ürün nerede depolanmaktadır?" veya "Giriş ambarı için fabrikanın neresinde üretim yapılmaktadır?"
 • Rampa ve manevra alanı için ne kadar boşluk gerekmektedir?
 • Gelecekte işlerin büyümesi halinde operasyonlar için ek rampaya ihtiyaç var mı?
 • Hangi tip rampa operasyonlarda en iyi verimi sağlamaktadır?
 • Güzergah seçimi, anayol bağlantı ve girişleri için en emniyetli geçiş düzenlemesi nedir?
 • Operasyonlar demiryolu kullanılarak gerçekleştirilebilir mi?
 • Yerleşim yerinin zemin yapısı, trafiği ve rampa operasyonlarını nasıl etkilemektedir?
 • Depo çevresinde emniyet ve güvenlik kültürü nasıl yerleştirilir?
   Bütün bu soruların değerlendirilmesi önlem alma ve verimli hizmet üretimi açısından incelenmektedir. Mevcut ve gelecekteki şartlara göre durum değerlendirmesi yapılırken bu başlıklar önümüze çıkacaktır.

Ürün Akışı ve Rampa Tasarım İlişkisi

Rampaların tasarımında, operasyon süresi, depo içinde ürün akışı, iş süreçlerinin izlediği yol dikkate alınarak sürecin uzamasını önleyecek iş yapısı ve alanlar belirlenmektedir. Depolama alanının yerine bağlı olarak rampaların binanın hangi tarafında ve hangi konumda bulunacağına karar verilmektedir.

Açık ve Kapalı Depo Alanı ve Rampa Tasarımı

Rampaların depo sahası içerisindeki yerleşimine karar verilmeden önce uzmanlar tarafından rampalar ve araç manevra alanı için ne kadar yer (boş alan) gerektiği hesaplanmaktadır.
Bu konuda belirleyici faktörler; kaç adet rampaya ihtiyaç olduğu, rampalara yanaşacak araçların boyutları, rampaların en yoğun zamanda kaç araca hizmet sağlayabileceği ve ilerleyen zaman sürecindeki araç yoğunluğunun tahmin edilmesine yönelik sorulardır.

Araç hareketliliğini hesaplayabilmek için;
 • Müşteri, tedarikçi ve bayilerin sayı ve yerleşim bilgileri (adres) belirlenmekte,
 • Taşıma türü (karayolu, denizyolu vb.) saptanmakta, genel taşıma hacmi ve miktarı hesaplanmakta,
 • Mevcut taşıyıcıların özellikleri (personel niteliği, uzmanlık alanları, araç tipleri ve sayıları) ve gelecekte kimlerle çalışılacağı değerlendirilmekte,
 • Taşıyıcıların hedeflenen zamanda ürünü teslim etmeleri gerekmektedir. Taşıyıcıların zaman planlamasına uyup uymadığı tespit edilmekte,
 • Ortalama araç yükleme ve boşaltma süreleri tahmin edilmekte; aracın park etmesi ve yanaşması ile ürünün yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapabilmesi için yeterli sürenin tahmini yapılmaktadır.


 • Araçların rampalara yanaşırken ve ayrılırken aksiliklerle karşılaşmamaları için;
 • Rampalar gelecekte tahmin edilen yoğunluğa uygun genişlik, yükseklik ve aralıklarda tasarlanmaktadır.
 • Depo sahasında kullanılmayan, boş, hasarlı taşıma kapları, palet, iş makineleri veya konteynerlerin bekletileceği bir alan ayrılmaktadır. Bu alanın araç giriş, çıkış, manevra, yanaşma vb. hareketlerini engelleyici veya zorlaştırıcı nitelikte olmaması gerekmektedir.
 • Araçların rampalara yanaşması planlanırken, aynı anda maksimum sayıda aracın işlem görebilmesi göz önünde bulundurulmaktadır. Aksi takdirde araçlardan zamanında boşaltma yapamaması sonucu ilave maliyet ve sözleşmelerden kaynaklanan cezalar meydana gelebilmektedir.

Araç Manevra Alanı

Depo alanına yükleme ve boşaltma işlemleri için farklı boyutlarda araçlar gelmektedir. Özellikle uzun ve geniş araçların depo alanında rampalara yanaşırken rahat manevra yapabilmeleri için yeterli alanın bulunması; zamanın etkili kullanılmasını, kaza riskinin azaltılmasını, trafik sıkışıklığının önlenebilmesini sağlamaktadır.

Birden fazla uzun ve geniş aracın rampalara birlikte yanaştığı ve ortadaki aracın yükleme boşaltma işlemini önce bitirerek rampadan ayrılmak istediği bir anda aracın çevresinde diğer yükleme boşaltma yapan araçlar olacağından manevra alanında dönüş yapabilmesi için yeterli mesafe olması gerekmektedir. Rampaların bulunduğu saha tasarlanırken hareket alanı için genellikle en uzun aracın en az iki katı kadar pay ayrılmaktadır.

Park sahasını ve manevra alanını sadece depoya giriş çıkış yapan çekici ve kamyonların değil; forklift vb. iş makineleri ile binek araçların da kullandıklarını unutulmamak gerekmektedir. Personele ve şirkete ait diğer araçların park yerleri ayrı tutulmaktadır.

Rampa Türleri

Rampalar; kapalı, düz ve açık rampa olarak üçe ayrılabilmektedir. Kullanımda her rampa türünün kendine özel avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

Kapalı Rampalar

Kapalı rampalar (enclosed dock), büyük garajları andıran rampa tipleridir. Kurulum maliyetleri oldukça yüksektir ve depo kullanım alanında fazla yer tutmaktadır.
Bunlarla beraber depolanan ürün kayıp, hırsızlık vb. olaylara karşı nispeten güvende olmakta, olumsuz hava koşullarında yükleme boşaltma operasyonları devam edebilmektedir.
Kötü hava koşullarında kapalı rampalarda operasyonlara ara verilmemektedir.
Kapalı rampalar soğuğun, sıcağın, yağmurun, karın içeri girmesine izin vermemekte ve nemlenmeye karşı duyarlı ürünü sıcaklık değişimlerine karşı korumaktadır.
Fakat kapalı rampalarda iklim kontrolü sağlamak için kullanılan sistemlerde; içeride araçlardan salınan egzoz gazlarını dışarı verecek sistemler ile biriken yağmur ya da eriyen kar sularının tahliyesini sağlayacak sistemlerin kurulması gerekliliği nedeniyle maliyetler artmaktadır.

Düz Rampa

Düz rampalar (flush dock), deponun dış duvarının rampa yüzeyiyle düz olarak birleştiği rampa tipleridir. Bu tip rampalar koruyucu kapı, çatı veya tente sistemleri ile çevrelenerek ürün giriş ve çıkış operasyonlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmesi önlenmektedir.

Rampa Kapı ve Tenteleri

Rampa yüzeyine monte edilen araç sabitleme aparatları ile yükleme boşaltma işlemlerinin güvenle yapılması sağlanmaktadır.
Düz rampaların bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Eğer tesis eğimli bir zemin üzerine kurulduysa uygun rampa yüksekliğini sağlayabilmenin tek yolu zemini alçaltmaktır.
Eğim türü bazen aracın üst kısmının tesis duvarına doğru yatmasına neden olabilmektedir.
Eğim çok yatık ise ya rampaya ilave yapılmaktadır veya tesis duvarı oyularak bir girinti oluşturulmaktadır. Böylelikle araç rampaya tam yanaşarak, araçta ve/veya tesis duvarında meydana gelebilecek hasar önlenebilmektedir.

Açık Rampa

Hava koşullarının operasyonları etkilemesi, hırsızlık olaylarına açık olması gibi nedenlerden dolayı açık rampalar (open dock) tercih edilmeyebilmektedir.
Şartlar açık tip rampaların kullanılmasını gerektiriyorsa koruyucu bir çatı eklenerek kullanılması operasyonun en azından hava şartlarından etkilenmesini engelleyebilecektir.

Rampa, araç ve/veya depo zemininden daha yüksekte kaldığında, forkliftle aracın içine giriş çıkış yapılabilmesi için hareketli (ayarlanabilir) bir forklift rampası tasarlanmaktadır.
Hareketli (ayarlanabilir) rampalar farklı tipteki araç ve ürün türleri için elverişli olmaktadır.
Eğer bu çözüm yolu uygulanamıyorsa araçların kasalarını rampa hizasına kaldıracak çözümler düşünülmektedir

Rampa Ekipmanlarının Seçim Kriterleri

Depo yükleme boşaltma operasyonlarının esnek, verimli, düşük maliyetli ve emniyetli gerçekleştirilebilmesi için operasyon için doğru rampa ekipmanları tercih edilmektedir.

Rampa ekipmanları seçilirken göz önünde bulundurulması gereken başlıca unsurlar aşağıdaki gibidir.
 • Rampa üzerinde verimliliği ve emniyeti daha fazla sağlayan ekipmanın seçimi.
 • Tesisi koruyabilecek ekipmanın seçimi.
 • Düşük maliyet ve bakım giderleri ile en uygun yükleme-boşaltma ekipmanının seçimi.
 • epo rampasına yanaşan araç boyutları dikkate alındığında uygun ekipmanların seçimi.
 • Kalite kontrolü sağlayabilecek ekipmanların seçimi.
 • İş güvenliği ve işçi sağlığını korumaya katkıda bulunabilecek ekipmanın seçimi.
 • Emniyet ve güvenlik koşullarını geliştirebilecek ekipmanın seçimi.
 • Lojistik operasyonları geliştirebilecek ekipmanların seçimi.
Depo fiziki yapısı genel hatları ile incelendikten sonra depo içinde kullanılan araç-gereç tercihlerini belirleyen raf sistemleri ile devam etmek yerinde olacaktır.