Lojistik Sektörü İçin Depo Raf Sistemleri

Lojistik Sektörü için Depo Raf Sistemleri

Lojistik sektörü için depo raf sistemlerinde yer alan lojistik süreci, ilk etapta sadece nakliye ve stok anlamını ifade ediyordu. Zaman içinde ise hizmetlerin tamamını sağlayabilecek bir düzeye gelir. Son zamanlarda lojistik sürecinin artış gösteren önemi ile beraber bu terim ve süreç insanların ilgisini ekstra çekmeye başlar.

Lojistik kısaca; hem ürünlerin hem hizmetlerin, üreticiden tüketiciye etkin ve doğru biçimde akışını sağlamak adına planlama, uygulama aynı zamanda kontrol aşamalarını kapsar. Tüm bu süreçler son derece başarılı bir şekilde devreye alınıp doğru teknolojiler ile koordine edildiği zaman firmalara ülke sınırlarını dahi aşıp globalde söz sahibi olma olanağı tanır.

Lojistik Sektöründe Yer Alan Firmalarda Depo Kurulumu

Bir malın, araç ya da güzergâh değişikliği gibi durumlarında depolamaya ihtiyaç duyulabilir. Bu depolama, mallara göre değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda malın ne kadar süre depoda kalması gerektiği ile de yakından alakalıdır. Lojistik, yalnızda taşıma sürecini kapsamaz. Aynı zamanda depolama ve paketleme gibi farklı süreçleri de kapsar. Bu nedenle lojistik firması ile anlaşma yapıldığı zaman firmalara çeşitli paketler sunulur.

Sunulan paketlerin içinde hem depolama süreci hem de depolamaya dahil bazı işlemler yer alır. Depolama süresi ya da depo alanının özellikleri gibi her bir detay, fiyat aralıkları üzerinde belirleyici role sahiptir. Lojistik depolamada tek bir durumdan söz edilmez. Her ürün için değişik depolama alternatifleri söz konusudur. Farklı özelliklere sahip depolar sayesinde ürünlerin en iyi şekilde korunması sağlanır. Bu nedenle depo çeşitleri, fazlasıyla önem arz eder. Bu noktada depo çeşitleri incelemeden herhangi bir lojistik firması ile anlaşma sağlanmaması önerilir.

Depolama Alanının Verimli Olarak Planlanması

Depo planlaması sırasında dikkate alınması gereken pek çok unsur vardır. Doğru adımlar ile birlikte son derece başarılı sonuçlar almak mümkün hale gelir. Depolarda sütun aralığı, oldukça önemli bir konumdadır. Bu detay, aynı zamanda optimizasyon için de anahtar bir rol oynayabilir. Ancak bu noktada daha çok ürün depolamak adına güvenlikten ödün verilmemesi gerekir.

Birbirine fazlasıyla yakın olan sütunlar, onların arasında dolaşan forkliftler için biraz tehlikeli olabilir. Ayrıca birbirleriyle arasındaki mesafenin de çok fazla olması depolama alanının tam potansiyelinde kullanılmamasına sebebiyet verir. Aynı zamanda envanter için de daha az depolama alanına sahip olunur. Bu nedenle her bir detaya ekstra dikkat edilmesi gerekir.

Uygun Raf Sisteminin Seçilmesi

Firmalar için uygun raf sistemi seçimi, büyük önem arz eder. Depo raf sistemleri, depolanan malların istif edilmesi için kullanılır. Sistemler; metal dikmeler ve çapraz kirişler içerir. Palet rafı; paletlere ile depolama alanını son derece verimli bir şekilde kullanılır.

Raf tipi ve raf kompartımanlarının konfigürasyonu, depolanacak olan ürünlerin rafta kalma süresi kapsamında ya da rafta kaplayacakları hacme göre birden fazla değişik biçimde uyarlanabilir. İstiflemenin kas kuvveti ise forklift, istif makinesi ya da otomasyon sistemi ile ihtiyaçlar doğrultusunda doğru biçimde kurgulanabilir. Bu seçeneklerin her biri, aslında mevcut alanı optimize etmeyi amaç edinir. Bu sayede verimli bir deneyim yaşanır.

Malzeme Seçiminin Ürünlere Göre Yapılması

Depo raf sistemlerinde malzeme seçimi de büyük önem arz eder. Malzeme seçimlerinin ürünlere göre yapılması tavsiye edilir. Bu sayede daha verimli bir depo dizayn edilebilir. Her ürün için kullanılacak depo raf sistemi farklılık gösterir. Beyaz eşyalar için tercih edilecek raflar ile tekstil malzemelerinin konulacağı rafların özellikleri tam anlamıyla aynı olmaz. Sektörlerin hem ürünleri hem de ihtiyaçları kapsamında dizayn edilen farklı özelliklerde depo raf sistemleri mevcuttur. Ağırlık oranları yüksek olan ürünler için metal yapıya sahip malzemeler tercih edilebilir. Bu sayede daha verimli bu deneyim elde edilir. Ürünlere göre rafların malzeme seçiminin yapılması büyük önem arz eder.

Depo Yönetim Yazılımı Entegrasyonu

Depo yönetiminde yazılım entegrasyonu da son derece önemli bir konudur. Envanter yönetmek, hem riskli hem de pahalı bir şeydir. Taşıma maliyetlerini doğru şekilde hesaplamak, depoları verimli biçimde kullanma noktasında büyük önem arz eder. Aynı zamanda bu sayede hem müşteri devamlılığını hem de memnuniyetini başarılı biçimde yönetmek mümkün hale gelir.

Depo yönetim sistemi, mallar ile malzemelerin bir dağıtım ya da gerçekleştirme merkezine girdikleri andan ayrıldıkları sürece kadar firmaların günlük depo işlemlerini yönetip kontrol etmesine büyük oranda yardımcı olan bir yazılım türüdür. Depoların verimli şekilde yönetilebilmesi noktasında söz konusu yazılımlardan faydalanılması tavsiye edilir.

Gelecekte Büyüme Göz Önünde Bulundurularak Tüm Sürecin Ele Alınması

Lojistik alanında tercih edilecek depo raf sistemlerinin seçiminin gelecek dönemlerdeki büyüme ihtimalinin de göz önünde bulundurularak yapılması gerekir. Bu noktada tüm süreci kapsamlı biçimde ele almak, son derece önemlidir. Ancak her bir detayı ince ince düşünmek gerekir. Aksi takdirde yanlış adımlar atma ihtimali de söz konusudur. Bu nedenle öngörülü şekilde hareket etmekte fayda vardır.

Lojistik alanında yapılacak her bir hareketin ileriyi düşünerek hesaplanması gerekir. Bu sayede son derece doğru ve verimli bir süreç elde edilebilir. Kapsamlı araştırmalar sonucunda doğru bir yönetim süreci belirleyebilirsiniz. Bu sayede kısa süre içinde avantajlı bir deneyime imza atabilirsiniz. Temesist olarak farklı sektörlere sunduğumuz hizmetlerle elde ettiğimiz deneyimle size en iyiyi sunmak için çalışıyoruz. Yüksek standartlardaki iş süreçlerimizin yanı sıra kalitemizle depolarınızda kolaylıkla yüksek verim elde edebilirsiniz.