İşletmenize & Sektörünüze Uygun Depolama Sistemi Nasıl Kurulur?

İşletmenize & Sektörünüze Uygun Depolama Sistemi Nasıl Kurulur?

Depolar şüphesiz sirkülasyonun en yoğun şekilde olduğu alanlardan biridir. Bu noktada depolama sistemler büyük önem arz eder. Depolar; satış, üretim, satın alma, sevkiyat ya da muhasebe gibi birimlerle her daim iç içe bir haldedir. Dolayısıyla bir firmanın kalbinin ve merkezinin depo olduğunu söylemek mümkündür. Depoları en etkili ve verimli biçimde kullanmak, şirketin geri kalanının da bu süreçten etkilenmesine katkı sağlar.

Stokların iyi biçimde yönetilmediği, stok giriş ve çıkışlarının zor şekilde yürütüldüğü, ayrıca stok durumunun bilinmediği bir depo sistemi firmalarda verimsizliğe sebep olur. Her yapılan iş geliştirme sürecinde ve yeni bir yerleşkenin kurulumunda her daim ilk yapılması gereken şey; söz konusu işin süreç haritasını çıkarmak olmalıdır. Bunun için ise farklı yazılımlardan faydalanmak mümkündür.

Süreç haritası çıkarmak, firmalara son derece geniş bir bakış açısı aynı zamanda da projeksiyon sunar. Bu sayede hem temiz hem de sorunsuz bir iş ortaya çıkar. Böylelikle depo sistemlerinin kurulumunda hiçbir nokta atlanmamış olur. Bu noktada dikkat alınması gereken farklı detaylar da vardır. Söz konusu detaylardan da kısaca bahsetmek mümkündür.

·      Depolama İhtiyaçlarınızı Belirleyin

Depolama sistemleri, hem ürünlere hem de sunulan hizmete bağlı olarak farklılık gösterir. Bunun yanı sıra kullanılacak olan depoların türleri de ürünlerin özellikleri kapsamında belirlenir. Depolama sistemlerinde genelde tercih edilen üç farklı depo türü vardır. Bu depo türleri ise iç çeşittir. Açık ve kapalı hava, soğuk hava deposu şeklindedir. Depo çeşitleri arasında seçim yaparken ürünlerin hava ile temasının dikkate alınması önerilir. Soğuk hava depoları, hem depolama hem transfer süreçlerinde bozulabilecek ilaç ya da gıda gibi ürünler için sık sık tercih edilir.

Depolama sistemlerinin seçiminde raf modelleri büyük oranda rol oynar. Doğru raf seçimi ile depolara ekstra düzenli hale getirmek mümkün olur. Bu sayede depolardan maksimum oranda verim alma şansı oluşur. Dolayısıyla ilk etapta depolama ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi, sürecin verimli biçimde yürütülmesine büyük oranda katkı sağlar.

·      Ürünlerinizin Boyut ve Ağırlıklarını Göz Önünde Bulundurun

Malları, pek çok farklı kritere göre gruplandırmak mümkündür. Bu gruplandırma satış hacminin yanında marka kapsamında ve birbiriyle yakın ilişkisiyle yapılabilir. Ürünlerin depolanma şekli fiziksel durumları kapsamında değişkenlik gösterir. Söz konusu gruplandırma aynı zamanda bu detaylara göre yapılmalıdır.

Kırılacak olan hassas mallar, kaba kırılmaz mallar, üst üste istiflenebilen mallar, tonajlı ağır malzemeler ya da rafta duran malzemeler şeklinde bir depolama yapılabilir. Depolarda hiçbir şekilde gelişi güzel istifleme metodu tercih edilmemesi gerekir.

Hammadde, yarı mamul ya da mamul şeklinde ürünleri gruplara ayırmak depolama sürecinde kolaylık sağlayabilir. Bu durum aynı zamanda aranan ürünleri daha kolay şekilde bulma, ilişkili olduğu birimlere yakın tutma ve oluşabilecek karmaşayı önleme noktasında da işi kolaylaştırır. İyi bir stok takip ve verimli depo sistemi oluşturduktan sonra ürünleri cinsine göre gruplandırmak ekstra şekilde alandan tasarruf sağlar. Bu sayede daha düzenli ve verimli bir depo tasarımı oluşur.

·      Depo ve Raf Sistemlerinizdeki Malzeme Kalitesi Seçimi

Dış giydirme raf sistemleri gibi her bir sistemde kaliteli malzeme seçimi büyük önem arz eder. Hangi raf sisteminin depolarda kullanılması gerektiği iyi şekilde analiz edilmelidir. Taşıtılacak yüke bağlı olarak geliştirilmiş farklı sistemler vardır. Bu rafların depoların içerisindeki yerleşimi de ürünlerin indirilip bindirilmesi noktasında büyük önem arz eder. Bu noktada kullanılan farklı sistemler bulunur. Türkiye deprem bölgesinde olduğundan dolayı çalışanların güvenliği mutlaka önemsenmelidir. Aynı zamanda yapılacak olan depo sistemlerinin hem üretimi hem de çözümü profesyonel kişilere bırakılmalıdır.

Öncelikle depo raf sistemleri temelde 3 ana başlıkta toplanır. Bunlardan ilki cıvatalı raf sistemleridir. İkincisi hafif rack raf sistemleri şeklindedir. Üçüncüsü ise ağır rack raf sistemleridir. Ayrıca yerleşimlerine göre dizayn edilmiş olan raf sistemleri de vardır. Bunlar da sırt sırta raf sistemi, iki derinlikli raf sistemi, dar koridor raf sistemi, hareketli depo raf sistemi, mekik sistem, tam otomatik depo raf sistemi ve giydirme cepheli depo raf sistemi şeklindedir.

Depo ve Raf Sisteminin Bakımını Her Zaman Ön Planda Tutun

İşletmelerde kullanılan depo ve raf sistemlerinin periyodik kontrolü son derece önemlidir. Aksi takdirde en önemli işlevsel role sahip olan bu depo ve raf sistemleri, birtakım sorunlara sebebiyet verebilir. Demirbaş olarak de nitelendirilen; lojistik, ambar ve depo gibi alanlarda sık sık tercih edilen rafların farklı kullanım amacı kapsamında tasarlanması ayrıca periyodik bakım gerektirir.

İş güvenliği yalnızca kullanılan iş malzemelerini kapsamaz. Aynı zamanda çalışma ortamında yer alan her bir ekipman ve demirbaşın güvenilir olması ile de sağlanır. Dolayısıyla ekipmanlarda ortaya çıkan sorunlardan dolayı çalışanlara hayati tehlike alanı oluşabilir. İş güvenliği tedbirleri içerisinde de özellikle büyük ebatlı depolama alanlarında yer alan depo ve raf sistemleri bakımı mevcuttur.

Depo ve raf sistemleri; kullanım amacı, yeri ya da alana göre dizayn edilir. İhtiyaca uygun şekilde kurulumu yapılan raf sistemleri; katlı, raylı, sırt sırta, asansörlü ya da daha farklı modellerden oluşabilir. Kullanılan raf sistemleri, dizayn edilirken ürün ağırlıkları kapsamında hesaplama yapılır. Düzenli bakım ile sorunsuz kullanım elde etmek mümkündür.