Dayanıklı ve Güvenli Depolama Çözümleri

DAYANIKLI VE GÜVENLİ DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ

Dayanıklı ve güvenli depolama çözümleri sıkça araştırılan konular arasındadır. Firmaların değişen ihtiyaçlarına göre depolama çözümleri de sürekli olarak geliştirilip güncellenir. Depolanabilecek ürünlerin yerdeki zemin ile temasını kesmek ve fazla ısıya, neme, ıslaklığa maruz kalmadan güvenle depolamak için dayanıklı raf sistemlerine başvurmak akıllıca yöntemlerin başında gelir.

Her sektörde depolanacak ürünlerin nitelikleri farklı özelliklere sahiptir. Depolanması gereken ürünler fazla ağırlığa sahip olduğu takdirde onları kolayca hareket ettirmeye yarayan raylı ya da tekerlekli sistemler kullanılır. Buna karşın depolanacak malzemeler hafif fakat çok yer kaplıyorsa birden fazla kat sistemine sahip bölmeli raflar kullanılır.

Sıvı malzemelerin depolanması her zaman ayrı bir hassasiyet gerektirir. Yerinden kıpırdamayan ve sarsılmayan depolama sistemleri kullanılarak sıvı malzemelerin güvenle depolanması sağlanır. Kolayca kırılmayan, çizilmeyen ve sarsılmayan depolama çözümleri firmanız için gerekli ve önemli bir yatırımdır. Öncelikle depolama sistemleri alınırken rafların hangi malzemelerden yapıldığı dikkate alınır. Buna göre en dayanıklı malzemelerden biri galvanizdir. Sac, çelik ve türevlerinden üretilen depolama sistemleri de mevcuttur.

Dayanıklı ve Güvenli Depolama İçin Neden Önemlidir? 

Dayanıklı ve güvenli depolama satın alınan ürünlerin uzun bir süre sağlamlığını koruması için önem taşır. Satın alınan her bir ürünün zarar görmesi firmalar için zaman, enerji ve edecekleri kârın kaybı demektir. Bu sebeple güvenli depolama konusu firmalar için dikkat edilecek en önemli unsurlardan birisidir.

Depoları daha güvenli hale getirmenin alternatif yollarından biri depolama alanının iyi tasarlanmasıdır. Depo raf sistemi ürünleri, kaliteli olmalıdır. Bu seçeneklerin kaliteli olması zeminde görülebilecek tekerlek çizilmelerini ve deformasyonları en aza indirger. Böylelikle personelin zeminden kaynaklanan kayma ve düşmesi gibi riskler ortadan kalkmış olur. Rafların birbiri ile çarpışmaması için raf koruyucular kullanılır. Depo alanı önceden incelenip buna uygun olarak raf sistemleriyle tasarlanmalıdır. Raf mesafeleri güvenli uzaklıkta konumlandırılmasıyla birçok olumsuzluğa sebebiyet verecek durumların önüne de geçilmiş olur.

İş kazalarının önlenmesi, satın alınan ürünlerin eskimeden ve bozulmadan saklanabilmesi, ürünlerin daha az yer kaplaması ve organize bir halde raflara yerleşmiş olması gibi sebeplerle güvenli depolamaya önem vermek gereklilik taşır.

Depo Raf Bakımının Güvenlik Açısından Önemi Nedir?  

Depo raf bakımının güvenlik açısından önemi oldukça büyüktür. Öncelikle raflarda oluşabilecek her türlü hasarın sonradan onarımı ve parçaların temin edilip değiştirilmesi maliyetli bir işlemdir. Rafların tamir süreci ise işi sekteye uğratan ve zaman kaybı yaşatan bir faktördür. Bu sebeple raf bakımlarının düzenli periyotlarda yapılması elzemdir.

Raf sistemlerindeki somunların, cıvataların tamamen sıkıldığından emin olunup diğer tüm bağlantı yerleri kontrol edilerek rafların güvenliği sağlanır. Ayrıca rafların paslanmasını önlemek amacıyla raflar temizlenerek boyanır. Boyama aşamasında pasın ilerideki yüzeylere doğru yürümemesi için açıkta kalan metal yüzey olup olmadığı titizlikle kontrol edilir. Rafların kirişlerinin ve klipslerinin sağlamlığı kontrol edilerek eskiyen parçaların yenilenmesi gerekli işlemlerden biridir. Bu yenilenmesi gereken raf malzemeleri her zaman orijinal tedarikçiden temin edilmelidir ki sonrasında bir parça uyuşmazlığı yaşanmasına sebebiyet verir. Bazen değiştirilen parçalar rafları aldığınız tedarikçinin kullandığı parçalar ile aynı özellikte olmaz ve ilerleyen vadede sorun teşkil ederler. Yukarıda yazılanlara dikkat edilirse raf bakımının depo güvenliği için ne kadar faydalı olduğu tespit edilmiş olur. Bu noktada raf bakım eğitimi de alınabilir. 

Depo Raf Sistemleri ve Deprem Güvenliği: Önlemler ve İyileştirmeler

Depo raf sistemleri ve deprem güvenliği bir firma için önem arz eden konulardır. Bunun için firmaların belirli aralıklarla uyguladıkları güvenlik protokolü hazır halde bulunur. Rafların yere ve tavana sabitlenmesi, mesnetsiz bırakılmaması alınacak önlemlerden birkaç tanesini oluşturur. Bunun yanı sıra rafların kapasitesini aşacak biçimde çok fazla ürün yüklemesi yapılmaması gerekir. Bir deprem sırasında ürün yüklü raflar kazalara ve yaralanmalara sebebiyet verir.

Depolarda afetlere karşı alınan önlemlerden biri de yangın olması durumunda dumanın tahliye edilmesi için fanlar ve dumana karşı alarma geçen yangın söndürme sistemi olması gerekli önlemlerden biridir. Aksi takdirde hem ürünler yanar hem de can kayıpları yaşanır. 

 

Firmalar çalışanlarıyla beraber yılda en az bir kez doğal afet tatbikatlarını yaparsa oluşabilecek afetler sırasında en az hasar ile bu süreç atlatılmış olur. Afetlere ve beklenmedik her türlü duruma karşı dayanıklı raf sistemleri üreten Temetist firması güvenle, uzun yıllar çalışabileceğiniz bir firmadır.

Yorum yapın