Tedarik Zinciri Nedir?

Tedarik Zinciri Nedir? Tüm Bilmeniz Gerekenler

Kullanıma hazır hale gelmiş olan bir ürünün müşterilere ulaşması açısından organizasyon oluşturulması gerekir. Söz konusu organizasyon için ise bazı unsurların olması önem arz eder. Bu amaç doğrultusunda kurulan iletişim, ulaşım ve depolama ağı temelde tedarik zinciri şeklinde ifade edilir. Başka bir deyimle de lojistik süreçleri kapsamında kullanılan araç seçenekleri ve yapılan anlaşmaların tümü tedarik zinciri şeklinde tanımlanır.

Tedarik zinciri; nakliye, stok planlaması ve depo yönetimi gibi süreçleri barındırır. Tedarik zinciri ağının asıl amacı ürünleri nihai alıcıya ulaştırmak şeklinde ifade edilir. Bu tedarik zinciri ağı, şirket ve tedarikçiler arasında kurulur. Söz konusu olan operasyonun süreci insan, bilgi, varlık ve kaynakların organizasyonlarını içerir. 

Ayrıca tedarik zinciri, bir markanın rekabet gücünü koruması noktasında son derece büyük bir önem taşır. Bir ürünün teslimat şartları, hizmet kalitesi noktasında belirleyici görev üstlenir. Bu nedenle müşteri memnuniyetini en üst seviyede elde etmek amacıyla tedarik sürecinin son derece iyi şekilde planlanması gerekir.

Tedarik Zinciri Yönetimi Nasıl Yapılır? 

Tedarik zinciri süreçlerinde önem sahibi olan pek çok aşama söz konusudur. Bu sürecin son derece dikkatli biçimde takip edilip her birinin ayrı şekilde planlanması gerekir. Bu noktada da devreye tedarik zinciri yönetimi girer. Tedarik zinciri yönetimi aşamalarından kısaca bahsetmek mümkündür. 

Sipariş Yönetimi: İşletmelerin aldığı siparişlerin hem doğru şekilde hem istenen zamanda hem de hasarsız biçimde gerçekleştirilebilmesi için gereklidir. Sipariş yönetimi; zincirin ilk aşaması olarak bilinir. Bu nedenle oldukça önemlidir.

Üretim Planlama: Müşterilerin vermiş olduğu sipariş ve taleplere bakılarak ilerleyen süreçlerde gelebilecek olan siparişlerin ön görülmesi anlamını taşır. Buna yönelik de üretim süreci planlaması yapılması gerekir.

Satın Alma: Üretim aşamasında kullanılacak olan malların ve hizmetlerin temin edilmesi anlamına gelir. Bu aşamada asıl önemli olan detay ise; bütün ürünlerin ve hizmetlerin sorunsuz, hızlı aynı zamanda kaliteli şekilde satın alınabilmesidir.

Üretim: Üretim aşamasında kullanılmak için satın alınan hammaddelerin, belirlenmiş süre zarfında sorunsuz biçimde ilgili ürüne dönüştürülmesini ifade eder.

Stok Yönetimi: Ürünler için belirlenmiş olan stok seviyesinin düzenli şekilde kontrol edilmesi olarak tanımlanır. Stok yönetimi; tedarik zincirinde son derece önemli bir role sahiptir.

Depo Yönetimi: Ürünlerin nakliyeye hazır bir halde depolandığı, aynı zamanda miktar ve maliyetlerin belirlendiği aşama olarak tanımlanır.

 

Nakliye: Ürünlerin ilgili depodan alınıp tüketiciye veya satıcıya ulaştırılması sürecidir. Nakliye; tedarik zincirinin de son aşaması olarak bilinir.

tedarik zinciri

E Ticarette Tedarik Zinciri 

E-ticaret alanında kullanılan dijital teknolojiler ile firmalar, ürünlerini daha kısa süre içinde müşterilerine ulaştırabilirler. E-ticaret sektöründe tedarik zinciri genel olarak dijital şekilde ilerler. Süreç ise son derece kapsamlıdır. Yönetimsel süreç genel olarak elektronik şekildedir. Aynı zamanda çalışan verimliliği yüksektir. Bununla beraber hata oranı daha düşük düşüktür. Müşterilere karşı da şeffaf olunan bir tedarik zinciri yönetimi söz konusudur.

Son dönemlerde online alışveriş, fazlasıyla hızlı bir şekilde gelişir. Bu durum ise işletmeler arasında oluşan rekabet ortamını artırır. İşletmelerin mevcut varlıklarını sürdürebilmesi adına meydana gelen bu gelişmelere ayak uydurması gerekir. Aynı zamanda firmaların yeniliklere de açık olması önemlidir. Ürünlerin hem doğru şekilde hem de zamanında teslim edilmesi, rekabet ortamı için yeterli olmaz. Bunların yanı sıra ürünlerin kalitesi ve müşteri hizmetlerinin yeterliliği de büyük önem arz eder.

Tüm unsurlar göz önünde bulundurulduğunda zaman e-ticaret firmalarının tedarik zinciri yönetimini kullanması adeta bir gereklilik olarak görülür. Müşterilere ulaşıma kadar olan tüm süreci takip edebilen işletmeler, aksaklık ve problemler için önceden planlama yapabilirler. Aynı zamanda maliyetlerini de en az seviyeye indirebilirler. 

Ticaret Zincirinde Depolama Sistemlerinin Rolü Nedir? 

Depo raf sistemleri, ticaret zincirinde de son derece önemli bir konumda yer alır. Depo yönetim sistemleri; tedarikçiden müşterilere kadar uzanan bütün depolama işlemlerini optimize eder. Genel olarak depo yönetim sistemi, hem büyük hem de karışık dağıtım işlevlerinin bir parçası şeklinde görülür. 

 

Ancak günümüzde entegre lojistik, aynı gün içinde teslimat ve e-ticaret gerçekleştirme noktasında yer almak isteyen hem küçük hem orta ölçekli firmalar dahi bu sürecin öneminin farkındadır. Bu nedenle ticaret zinciri ve depo yönetimi bir arada yürütülmelidir. Böylece daha verimli bir deneyim elde edilebilir.