KİMYA SEKTÖRÜNDE DEPO & RAF SİSTEMLERİ

Kimya Sektöründe Depo & Raf Sistemi


Kimya sektörü, çeşitli ürünlerin yer aldığı ve pek çok kişiye hizmet sağlayan geniş bir alandır. Geniş ürün yelpazesine sahip olan kimya sektöründe depo ve raf sistemi, güvenilir bir depolama için oldukça önemlidir. Diğer ürünlerden farklı olarak kimyasal ürünlerin depolanmasında bazı özel durumlar vardır. Deponun yönetmeliklere uygun olması, temizlik koşullarının sağlanması, ısı ve nem dengesinin korunması gerekir. Bu sistemin avantajları ve dezavantajları gözetilerek kurulması gerekir. Aynı zamanda firmanın kimya sektöründe depo ve raf sistemi ile ilgili bilgiye sahip olması gerekir. 

Kimya Sektöründe Depo Sistemi Avantajları ve Dezavantajları

Günümüzde her alanda yaygın olarak tercih edilen depo raf sistemleri, kimya sektöründe de yoğun rağbet görür. Kimya sektöründe depo sistemi kullanmanın bazı avantajları ve dezavantajları vardır. İşletme bunları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdır. Depo ve raf sistemlerinin en büyük avantajları; kaçıl önleme, fire oluşumunu azaltma, kolay erişim, kolay stok ve kolay takip şeklinde sıralanabilir. 

Birbirinden çeşitli kimyasal maddenin yer aldığı depolarda çeşitli kimyasalların sızıntısını önleyecek şekilde tasarlanır. Böylelikle olası bir tehlike durumunda kimyasal kaynaklı zarar önlenmiş olur. Yangın riskini azaltabilecek şekilde tasarlanan depo raf sistemlerinde, ürünlerin yanmasına sebebiyet veren oksijen ve yakıt azaltılarak daha güvenilir bir alan sağlanır. Bunların yanı sıra her sektörde kullanılabilen depo raf sistemlerinin ürünlere kolay erişim sağlaması da sunduğu avantajlar arasındadır. Kolay erişilebilen ürün, şirket bazında kazanç sağlar. Seri üretimin yapılmasına, disiplinli tedarik sürecine katkıda bulunur. 

Tüm bunların yanı sıra depo raf sistemlerinin bazı dezavantajları da bulunur. Maliyet bunlardan biridir. Depo raf sistemleri yatırım maliyeti sebebiyle yüksek fiyatlı olabilir. Bakım ve onarım maliyetleri de azımsanmayacak seviyededir. Ancak geniş vadede düşünüldüğünde getirisi çok daha kazançlıdır. Alan gereksinimi de depo ve raf sistemi için dezavantaj olarak görülebilir. Bazı durumlarda mevcut alan yeterli olmayabilir. Ayrıca şirket için gerekli depo alanına erişim zorlaşabilir. Tüm bunlar kıyaslandığında avantajların çokluğu firmaya büyük maddi kazanç sağlayan ve dezavantaj olarak nitelendirilen durumlar ise zamanla kazandıran durumlardır. 

Kimya Sektöründe Depo & Raf Sistemi ile Depolama Maliyetlerini Nasıl Azaltılır?

Kimya sektöründe depo raf sistemlerinin kullanılması depolama maliyetlerini azaltmada ciddi bir rol oynar. Bunlar için dikkat edilmesi gereken bazı ince detaylar vardır. Depolama alanının tasarımı bunlardan biridir. Depolama alanının iyi tasarlanması, alan kullanımını arttırarak firmanın depolama maliyetlerini azaltır. Deponun optimal konstrüksiyon sağlaması depolama süresini azaltır. Bu sayede depolama alanına daha fazla ürün yerleştirilebilir. Bununla birlikte ürünler arasındaki mesafeyi dengeli bir şekilde ayarlamak da daha fazla ürün depolanmasını sağlar. Daha fazla ürün yerleştirilmesi ek bir depo gerektirmez. Bu sayede maliyetler azaltılmış olur. Bunların yanı sıra iyi bir kayıt tutmak işletmelerin stok kontrolü yapabilmesine ve ürün akışını yönetmesine yol açar. Hem sistemli hem de planlı ilerleyiş sayesinde kimya sektöründe depo ve raf sistemi ile depolama maliyetleri azaltılmış olur. 

Kimya Sektöründe Depolama Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Kimya sektöründe depolama süreçlerinde çeşitli tehlikelere maruz kalınabilir. Bu tehlikeler arasında zehirlenme, yangın ya da patlama gibi durumlar yer alır. Depolama alanları ürünler için güvenli bir alandır. Bu sebeple her ayrıntının düşünülerek hareket edilmesi gerekir. 

Ergonomik yapıda tasarlanması, ürünlerin özelliklerine ve miktarına göre alanlar belirlenmesi önemlidir. Kimyasal ürünlerin saklandığı depolarda mutlaka işaretleme sistemi kullanılmalıdır. Depolanan tüm kimyasalların etiketleri okunmalı ve tehlike arz eden ürünlerde bu durumu belirten etiketler kullanılmalıdır. Yangın duvarları ve alarmları yerleştirilmelidir. Depolama alanında sigara içmek ve ateş yakmak yasaklanmalıdır. Ayrıca çalışanlar bu konuda bilgilendirilmelidir. Temesist olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle tüm koşullara uygun bir depo raf sistemi edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi için uzmanlarımızı her zaman arayabilirsiniz.